Alle regels voor influencers op één plek

Op deze website vind je de belangrijkste regels voor influencers, zoals omschreven in de Mediawet, consumentenwetgeving en de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. We hebben de regels per kanaal voor je gebundeld. Met handige voorbeelden van vermeldingen en #’s helpen we je om transparant te zijn over reclame in video’s en posts.

Instagram

YouTube

TikTok

Twitch

Podcast

Snapchat

Asset 5

Facebook

Asset 2

LinkedIn

Asset 3

Pinterest

Asset 4

Twitter

Blogs

FAQ

Nee, de voorbeelden zijn bedoeld als hulpmiddel. Andere vermeldingen mogen ook gebruikt worden, als maar duidelijk is dat sprake is van reclame. Of het duidelijk genoeg is, hangt af van de context en het platform dat wordt gebruikt. Twijfel je hierover? Stuur dan een mailtje naar info@influencerregels.com.

Ja, dat kan vanuit twee toezichthouders:

  • Autoriteit Consument en Markt: Alle influencers vallen in principe onder het toezicht van de ACM. Bijvoorbeeld wanneer je als influencer nepvolgers koopt of op een agressieve manier reclame maakt. De ACM is bevoegd om boetes op te leggen. 
  • Commissariaat voor de Media: Je valt onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media als je 500.000 volgers hebt, een KvK inschrijving hebt én het afgelopen jaar minimaal 24 video’s hebt geüpload. Zij kunnen een boete opleggen als je je niet aan hun regels houdt.

Ook kan er een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. Zij kunnen geen boetes opleggen, maar kunnen wel beoordelen dat de adverteerder en/of influencer de regels heeft overtreden. Die uitspraak wordt dan openbaar op hun website geplaatst. 

De Social Code: YouTube is overgegaan in deze website. Omdat de Mediawet is aangepast, klopten de afgesproken regels van de Social Code niet meer. Daarom hebben wij besloten één nieuwe overzichtswebsite te maken. Dit is influencerregels.com geworden. 

Dit valt in principe onder Situatie 1 ‘Betaalde samenwerking’. Kijk welke vermelding past bij welk socialmediakanaal in bovenstaande categorieën. Voor eigen merchandise of producten geldt wel dat het voor de consument of kijker sneller duidelijk is dat het gaat om reclame. Er is dus eerder aan de informatieplicht voldaan.

Let op: als je meer dan 500.000 volgers hebt val je misschien wel onder de Mediawet en gelden andere regels. Check dat hier

Ja, maar het hangt er wel vanaf waarvoor en op welke manier dit gebeurt. Voor bepaalde producten kunnen beperkingen of zelfs een verbod gelden, zoals voor bepaalde ongezonde snacks of alcohol. Maar het is bijvoorbeeld ook niet toegestaan om kinderen content op hun eigen socialmediakanalen te laten delen binnen een samenwerking met een merk, bijvoorbeeld met een winactie. Zie voor meer informatie hierover de Kinder en Jeugd Reclamecode.

Let op: als je meer dan 500.000 volgers hebt val je misschien wel onder de Mediawet en gelden aanvullende regels. Check dat hier

Dat hangt er vanaf. De hoofdregel is dat het voor het publiek duidelijk moet zijn dat er sprake is van reclame. Of je ook na verloop van tijd nog in elke post moet melden dat er sprake is van reclame, heeft de Reclame Code Commissie nog geen uitspraak gedaan. Wanneer je de nadruk legt op het merk of product is een specifieke vermelding wel verplicht. Wanneer je bijvoorbeeld enkel kleding draagt van je sponsor en hierbij niets vermeld, kun je o.a. kiezen voor een vermelding in je bio. Twijfel je over een specifieke situatie? Mail dan naar info@influencerregels.com.

Let op: als je meer dan 500.000 volgers hebt val je misschien wel onder de Mediawet en gelden andere regels. Check dat hier

Ja. Voor kortingscodes gelden dezelfde regels als voor affiliate links. Kijk welke vermelding past bij welk socialmediakanaal in bovenstaande categorieën. Het gebruik van een kortingscode valt dan onder ‘situatie 3’.

Let op: als je meer dan 500.000 volgers hebt val je misschien wel onder de Mediawet en gelden andere regels. Check dat hier

‘Kidfluencers’ mogen reclame maken voor merken, maar zijn wel gebonden aan de Arbeidstijdenwet. Hierin staan specifieke regels voor werkende kinderen.

Dat hangt er vanaf. De hoofdregel is dat het voor het publiek duidelijk moet zijn dat er sprake is van reclame. Of je ook na verloop van tijd nog in elke post moet melden dat er sprake is van reclame, heeft de Reclame Code Commissie nog geen uitspraak gedaan. Wanneer je de nadruk legt op het merk of product is een specifieke vermelding wel verplicht.

Let op: als je meer dan 500.000 volgers hebt val je misschien wel onder de Mediawet en gelden andere regels. Check dat hier

Je moet je als influencer inschrijven wanneer je voldoet aan al deze vereisten:

  • 1. Je hebt een account op YouTube, TikTok of Instagram met minimaal 500.000 volgers of abonnees.
  • 2. Je hebt op dat account de afgelopen 12 maanden minstens 24 video’s geplaatst
  • 3. Je behaalt op dat account economisch voordeel met het plaatsen van video’s. Dus je verdient geld via advertentie-inkomsten of je krijgt gratis producten toegestuurd.
  • 4. Je hebt je als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Klik hier voor meer informatie over de Mediawet en het Commissariaat. 

Updates & events

De meest gestelde vragen over de regels voor Influencer Marketing

01

De meest gestelde vragen over de regels voor Influencer Marketing

Op 31 mei organiseerden wij in samenwerking met bvA de Industry Meetup Influencer Marketing. Tijdens de uitzending konden kijkers via een live chat hun meest prangende vragen stellen omtrent regels voor influencers. Hieronder vind je de belangrijkste.

Commissariaat voor de Media Influencers, registreer je en voorkom een boete

02

Commissariaat waarschuwt influencers

De meeste influencers die zich bij het Commissariaat voor de Media moeten registreren hebben dat inmiddels gedaan. Toch blijkt een groot deel zich nog niet aan alle wettelijke regels te houden. Veel communiceren nog niet hoe ze gecontacteerd kunnen worden. Ook neemt men na registratie ook nog weinig contact op met NICAM of SRC. Steekproefsgewijs voert het Commissariaat controles uit op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en is een boete een mogelijk gevolg.

Reclame via Instagram zo voorkom je dat kinderen worden bereikt

03

Reclame via Instagram: zo voorkom je dat kinderen worden bereikt

Niet elke aanprijzing is bestemd voor jonge volgers. Denk hierbij aan reclame voor alcohol, financiële producten of cosmetische ingrepen. Wanneer bijvoorbeeld een alcoholmerk samenwerkt met een influencer, is het belangrijk dat deze posts niet bij 18-minners terechtkomen. Maar hoe zorg je er voor dat zo’n post niet bij deze jonge doelgroep terechtkomt? Sinds kort kun je deze posts en advertenties makkelijk uitsluiten voor jonge doelgroepen.

Over deze website

Deze voorlichtingswebsite is een initiatief van DDMA. De voorbeelden op deze website zijn een interpretatie van wetgeving (Mediawet, wet oneerlijke handelspraktijken), zelfregulering (Nederlandse Reclame Code, Reclamecode Social Media & Influencer Marketing) en regels van social media platforms. Houd er rekening mee dat het kan afhangen van de context of de voorgestelde vermeldingen voldoende zijn om aan te geven dat er sprake is van reclame. Wil je zeker weten of je in lijn handelt met wet- en regelgeving? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Aangesloten partijen